CN EN TH
NBC

Why us?

1. ให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะกับลูกค้าที่มีต้นทุนแตกต่างกัน ด้วยเราเป็นโรงงานที่มีการผลิตสินค้าแบรนด์ของตัวเอง จึงทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า รวมถึงปัญหาที่คนสร้างแบรนด์มักต้องเจอ เราจึงสามารถให้คำปรึกษาได้ตรงจุด